Obchodné podmienky

Naše aj Vaše práva a povinnosti na
jednom mieste.

Základné údaje

1. Úvodné ustanovenia

2. Objednávka

3. Platobné podmienky

4. Zrušenie objednávky

5.Zodpovednosť za vady, reklamácie

6. Ochrana osobných údajov

a

V Spišskej Novej Vsi, dňa 03.12.2017
Obchodné podmienky platia od 04.12.2017

 

Digitálnu kópiu obchodných podmienok si môžete stiahnuť tu.