Obchodné podmienky

Naše aj Vaše práva a povinnosti na
jednom mieste.

Základné údaje

1. Úvodné ustanovenia

2. Objednávka

3. Platobné podmienky

4. Zrušenie objednávky

5.Zodpovednosť za vady, reklamácie

6. Ochrana osobných údajov

a

V Spišskej Novej Vsi, dňa 28.07.2016
Obchodné podmienky platia od 29.07.2016

 

Digitálnu kópiu obchodných podmienok si môžete stiahnuť tu.